हे बुद्ध

उहिलेका, सढेगलेका खुइलेका घमण्डी, पाखण्डी, शिखण्डी  अत्याचारी, दुराचारी, भ्रस्टाचारी;   देश  बेच्ने, खोलानाला, जंगल बेच्ने मिल्यो भने स्वास्नी र छोरा छोरी नै बेच्ने;   बिदेशीको दासी बनि तलुवा पनि चाट्ने …

E-learning